Nasz know-how w dziedzinie przewodów grzejnych

ZAAWANSOWANIE TECHNOLOGICZNE PRZEWODÓW GRZEJNYCH

Od formowania chemicznego na wytłaczarce dwuślimakowej po wytłaczanie wielowarstwowego samoregulującego przewodu grzejnego, firma HEATSELF kontroluje cały łańcuch produkcyjny.

Formuła chemiczna samoregulującego materiału

Materiał samoregulujący powstał z gorącej zawiesiny cząstek przewodzących elektrycznie w matrycy izolacyjnej.

W stanie włączonym ścieżki przewodzące zapewniają ogrzewanie.

Liczba ścieżek przewodzących maleje wraz ze wzrostem temperatury : samoregulacja materiału.

Formowanie przewodu samoregulującego

Działanie produktu o dodatnim współczynniku temperaturowym
Rezystancja materiału, z którego wykonany został przewód grzejny, jest podatna na temperaturę.

W stanie włączonym moc elektryczna materiału zależy od warunków termicznych otoczenia.


Utrzymanie temperatury medium lub płynuOchrona zasobników, zbiorników, rynien, rur spustowych, przewodów rurowych i kanalizacji za pomocą przewodów grzejnych. Utrzymanie temperatury medium lub płynu dzięki samoregulującym przewodom grzejnym.