Projektowanie przewodów grzejnych dla agencji kosmicznej

Europejska Agencja Kosmiczna pracowała wraz firmą HEATSELF nad podgrzewaczami samoregulowanymi.

W ramach tego projektu firma HEATSELF jako pierwsza stworzyła samoregulującą folię grzewczą, używając przewodzącego polimeru.

W ramach wstępnego projektu dla platformy satelitarnej NEOSAT, we współpracy z Thalès Alénia Space, ESA, CNES i Airbus, firma HEATSELF została wybrana do pracy nad nowymi rozwiązaniami termicznymi dla utrzymania temperatury układów napędowych satelitów.


Utrzymanie temperatury medium lub płynuOchrona zasobników, zbiorników, rynien, rur spustowych, przewodów rurowych i kanalizacji za pomocą przewodów grzejnych. Utrzymanie temperatury medium lub płynu dzięki samoregulującym przewodom grzejnym.