Partnerzy

SEINARI, Agencja Innowacji w Górnej Normandii,

Agencja Innowacji jest narzędziem operacyjnym, towarzyszącym firmie HEATSELF w fazie tworzenia i pozycjonowania strategicznego.
www.seinari.fr

Sieć przedsiębiorczości

Sieć Przedsiębiorczości, działająca w 67 miejscach we Francji, wspiera przedsiębiorców, zapewniając im indywidualną pomoc w perspektywie długoterminowej w postaci przedsiębiorcy wolontariusza.
www.reseau-entreprendre.org

Oséo Innovation

OSEO działa w trzech głównych dziedzinach :
Wspieranie innowacji
Gwarancja bankowych środków finansowych i transakcji kapitałowych
Finansowanie inwestycji i cyklu operacyjnego we współpracy z bankami.
OSEO wspiera nas w naszych programach innowacji.
www.oseo.fr

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dąży do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej, współpracując z przedsiębiorstwami m.in. w zakresie projektów inwestycyjnych.
FEDER

Region Górna Normandia

www.hautenormandie.fr

CCI Rouen

www.rouen.cci.fr

Rouen Initiative

Rouen Initiative

Innovapole76

Region wspierał tworzenie naszej firmy dzięki programowi operacyjnemu rozwoju i pomocy w tworzeniu przedsiębiorstwa.

Stowarzyszenie Rouen Initiative należy do krajowej sieci France Initiative, łączącej ponad 240 platform lokalnych inicjatyw w całym kraju.
Rouen Initiative uczestniczyło w tworzeniu HEATSELF firmy i monitorowaniu wsparcia wraz z Innovapole76, inkubatorem przedsiębiorczości w Rouen.

Doradcy inkubatora przedsiębiorczości z Rouen, Innovapôle76 oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Rouen zaproponowali nam indywidualne wsparcie przy uruchamianiu naszej działalności. Wsparcie to obejmuje głównie innowacje, jakie oferujemy w naszej ofercie produktowej.
www.rouen.cci.fr/innover/index.asp

Total ze swoją strukturą Rozwój Regionalny Total

Rozwój Regionalny Total wspiera MŚP i przedsiębiorców, angażuje się w tworzenie i utrzymanie trwałych miejsc pracy i wdraża innowacyjne projekty.
www.total.com


Utrzymanie temperatury medium lub płynuOchrona zasobników, zbiorników, rynien, rur spustowych, przewodów rurowych i kanalizacji za pomocą przewodów grzejnych. Utrzymanie temperatury medium lub płynu dzięki samoregulującym przewodom grzejnym.