Heatself : Prezentacja

Głównym celem firmy HEATSELF jest zaspokajania potrzeb przemysłu i budownictwa. Nasz know-how obejmuje między innymi przemysł kosmiczny, lotniczy, petrochemiczny i przetwórczy. Od budownictwa indywidualnego po zbiorowe, poprzez infrastruktury - to obszary działalności firmy HEATSELF.

Firma HEATSELF swojemu biuru projektowemu, prowadzącemu prace wyłącznie nad technologiami utrzymania temperatury i ochrony przed mrozem, posiada technicznie zaawansowane środki do prowadzenia badań, projektowania, produkcji i sprzedaży swoich produktów. Narzędzie przemysłowe, opierające się na technicznej wiedzy fachowej w dziedzinie polimerów, ich przetwarzania i wykorzystywania.

Oprócz oferty kabli samoregulujących firma HEATSELF dostarcza akcesoria potrzebne do instalacji systemu ogrzewania elektrycznego, a także usługi w zakresie diagnostyki, doradztwa i wykonania. Powołaniem firmy jest spełnianie potrzeb klientów. Narzędziem jest kreatywny rozwój produktów i usług. Pozwoliło to firmie już na samym początku wejść na drogę innowacji procesów i produktów :

  • Innowacja procesowa poprzez opracowanie narzędzi przemysłowych w zakładzie w Saint Saëns (76680).
  • Innowacja produktowa poprzez prowadzenie wspólnych projektów w branży kosmicznej i lotniczej, aby wprowadzić nowe rozwiązania na rynek elektrycznych systemów grzewczych.

Dzięki swojej polityce zarządzania jakością firma HEATSELF jest na drodze do uzyskania certyfikatu ISO 9001 i EN9100.

Od momentu utworzenia firma HEATSELF wspierana była przez :

  • Inkubator SEINARI, Agencja Innowacji w Górnej Normandii,
  • Inkubator innowacyjnych przedsiębiorstw INNOVAPOLE76 Izby Przemysłowo-Handlowej w departamencie Sekwana Nadmorska, z platformą lokalnych inicjatyw Rouen Initiative,
  • OSEO Innovation Rouen
  • Sieć przedsiębiorczości w departamencie Sekwana Nadmorska i Eure
  • Region Górna Normandia
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FEDER
  • ROZWÓJ REGIONALNY TOTAL


Utrzymanie temperatury medium lub płynuOchrona zasobników, zbiorników, rynien, rur spustowych, przewodów rurowych i kanalizacji za pomocą przewodów grzejnych. Utrzymanie temperatury medium lub płynu dzięki samoregulującym przewodom grzejnym.