HEATSELF : innowacje

Firma HEATSELF prowadzi badania we współpracy z różnych sektorami : kosmicznym, lotniczym, motoryzacyjnym i kolejowym.

Innowacje mają na celu doskonalenie produktów specyficznych dla tych rynków.

Firma HEATSELF prowadzi również badania w zakresie poprawy produktów już istniejących na rynku i jest gotowa do nawiązywania nowych współpracy.
Utrzymanie temperatury medium lub płynuOchrona zasobników, zbiorników, rynien, rur spustowych, przewodów rurowych i kanalizacji za pomocą przewodów grzejnych. Utrzymanie temperatury medium lub płynu dzięki samoregulującym przewodom grzejnym.