Isitici Kablolarda Tecrübemi̇z

Kendi Ayarını Yapan Isıtıcı Kabloların Teknik Özellikleri

Kendi ayarını yapabilen ısıtıcı kabloların kimyasal formül belirlemesinden başlayarak , ekstrüzyon işlemine kadar bütün endüstriyel üretim aşamalarını HEAT SELF firması kontrol edebilmektedir.

Kendi ayarını yapabilen ısıtıcı kabloların kimyasal özellikleri

Kendi ayarını yapabilen malzeme, bir izolasyon matrisi içinde elektriksel iletkenliğe sahip parçacıkların sıcak dağılımına sahiptir.

Elektrik gücü ile, iletken yollar ısıtmayı gerçekleştirmektedir.

İletken yolların sayısı azaldıkça sıcaklık artmakta, ve böylece malzeme kendi ayarını düzenleyebilmektedir.

Kendi ayarını yapabilen ısıtıcı kabloların ekstrüzyonu

Pozitif sıcaklık katsayısı etkisi ile ürünün çalışması :
Isıtma kablosunu oluşturan malzemenin sıcaklığa duyarlı bir elektrik direnci vardır.

Elektrik gerilimi altında, bu malzemenin termal ortama bağlı bir elektrik gücü vardır.


- Maintain fluids or liquids in temperatureProtect your tanks, reservoirs, gutters, hoses and pipes with heating wires. Keep fluid or liquid in temperature with self-regulating heating cables.